PORTFOLIO

"Jeden obrázek je více, než tisíce slov": praví moudré přísloví. Navrhuji webové prezentace, e-shopy, aplikace, logotypy a tiskoviny. Představuji Vám výběr z mých prací.

Záložka WEBOVÉ STRÁNKY

ZáložkaLOGOTYP & TISKOVINY

Ondřej Suchánek

grafik@osuchanek.eu / +420 792 333 842 / www.osuchanek.eu